Citotrainer

 

Op de meeste scholen wordt gebruik gemaakt van het Leerling Volg Systeem (LVS). Vanuit de toetsgegevens van het LVS wordt nu al in groep 6 een voorlopig schooladvies geformuleerd en in combinatie met de eindtoets van groep 8, het schooladvies voor het voortgezet onderwijs bepaald. Dit betekent dat de Citotoetsen vanaf groep 3 t/m 6 zwaarder mee gaan wegen. Vanaf het 3e schooljaar wordt uw kind getoetst voor de vakken: rekenen, spelling, begrijpend lezen, DMT, AVI, leesvaardigheid en woordenschat. Dit gebeurt in de maanden januari en juni.

 

Veel leerlingen scoren prima met de methodische toetsen die ze op school krijgen, maar dan vallen de scores van de Cito-toetsen opeens erg tegen. Hoe kan dat, denkt u? Deels door onwennigheid bij het kind. Vooral leerlingen uit de onderbouw kennen de structuur van de Cito-toetsen vaak nog niet en zien vaak ook niet het belang van toetsing. Daarnaast blijkt het taalgebruik in de vraagstelling van het Cito een extra moeilijkheid. Om aan die lastiger taal te wennen kan oefening een belangrijk hulpmiddel zijn. Ook kunnen ze dan wennen aan het rustig lezen van de vragen. Soms overzien leerlingen de vraag niet en kiezen een antwoord nog voordat zij de vraag begrepen hebben, of zelfs gelezen hebben.

 

Bij mijn huiswerkklas kunnen leerlingen van groepen 4 t/m 7 oefenen met Cito-oefenmateriaal in de verschillende deelgebieden: rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Voor leerlingen uit groepen 7 en 8 zal respectievelijk geoefend worden met het oefenboek Citotoets groep 7 en 8 om zich voor te bereiden op de Cito entreetoets groep 7 en de Cito-eindtoets groep 8. Bij mij oefenen leerlingen deels met behulp van de computer, deels schriftelijk op papier. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, van maximaal 4 leerlingen. Het spreekt voor zich dat bij de lessen niet het officiële Cito-toetsmateriaal uit het LVS gebruikt zal worden.

 

In de lessen zullen de leerlingen o.a.:

 

 

Leerlingen van groep 4 t/m 6 dienen een oefenset Citotrainer voor spelling en begrijpend lezen aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen € 7,50. Voor het vak rekenen kan het volgende oefenboek aangeschaft worden:

 

 

 

Onderwijs Zorg Almere-Buiten

Bijles voor leerlingen in het basisonderwijs en brugklas

rekenen - Veilig leren lezen - spelling - woordenschat - begrijpend lezen - Citotrainer

Rekenen
Start
Citotrainer
De bijlesklas
Informatie bijlessen
Woordenschat
Spelling
Begrijpend lezen
Bijlesrooster
Artikelen

S t a r t

I n f o b ij

l

e

s

B

ij

l

e

s

k

l

a

s

R e k e n e n

Veilig leren lezen

V

ei

l

i

g

 

L

L

Spelling

Woordenschat

Begrijpend lezen

Citotrainer

Artikelen

Bijlesrooster

Contact

Contact

© Onderwijs Zorg Almere-Buiten 2011

Leerlingen van groep 7 en 8 dienen aan te schaffen:

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 4 - 1e helft schooljaar

 

Omvang: 81 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

 

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 4 - 2e helft schooljaar

 

Omvang: 117 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 5 - 1e helft schooljaar

 

Omvang: 125 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 5 - 2e helft schooljaar

 

Omvang: 139 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 6 - 1e helft schooljaar

 

Omvang: 120 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

Sweelinck & De Boer- Aandacht voor rekenen, oefenboek, groep 6 - 2e helft schooljaar

 

Omvang: 113 pagina’s

 

Prijs: € 32,65

Start

Start

Informatie bijlessen
Contact
Artikelen
Bijlesrooster
Veilig leren lezen
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
Woordenschat
De bijlesklas
Citotrainer

Informatie

bijlessen

 

De bijles

klas

Rekenen

Veilig leren

lezen

Spelling

Woorden

schat

Begrijpend

lezen

Citotrainer

Artikelen

Bijlesrooster

 

Contact

Oefenboek Entreetoets 7, groep 7 + softwareprogramma

Omvang: 363 pagina’s + uitlegboek + antwoordenboek

 

Prijs: €  139,00

 

Oefenboek Citotoets groep 8, groep 8 + softwareprogramma

Omvang: 373 pagina’s + uitlegboek + antwoordenboek

 

Prijs: €  139,00